ไทยรัฐ

แดน ฮาร์โซโน่ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ จิระศักด์ิ พันธ์สายเชื้อ ประธานกรรมการ บริษัท คลังคาซ่า จำกัด ร่วมลงนามการสนับสนุนสินเชื่อ 548 ล้านบาท สำหรับโครงการเดอะเวนิส ปาร์ค โครงการบ้านระดับพรีเมียมติดลำน้ำลำตะคอง ใหญท่ี่สุดในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อเร็วๆ นี้