ผจก. ธ.กรุงเทพฯ เยี่ยมชมจามจุรี ซิตี้ลากูน

คุณปิติ สิทธิอำนวย กรรมการและ คุณชัยยงค์ รัตนเจริฐศิริ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ เข้าเยี่ยมชมโครงการจามจุรี ซิตี้ลากูน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *