เทรนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าฯ

คุณไพจิตร-คุณสุดที่รัก เป็นเทรนเนอร์ให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *