ตลาดนัด ตู้กับข้าว

ตลาดเปิดท้าย สไตล์ Social Distancing ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ พร้อมระบบคัดกรอง ป้องกันเชิงรุก-รับ การจัดการสภาพแวดล้อม ที่นั่งสำหรับทานอาหาร ที่จัด ณ สวน Mayfair Market ภายในโครงการ City Link Condo ที่ได้เปิดให้พ่อค้าแม่ค้าได้มาจับจองพื้นที่สำหรับขายอาหารและเครื่องดื่มภายในงาน