มาตรการ covid-19

“Citylinkcondo” ให้ความสำคัญต่อมาตรการการป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-19 จึงได้มีการออกกฎระเบียบสำหรับการใช้งานพื้นที่สำนักงานขาย สะอาด ปลอดภัย ปลอดเชื้อ