อุ่นใจ ปลอดภัยก่อนเข้าโครงการ

พนักงานและลูกค้า สวมหน้ากากอนามั้ยก่อนเข้าโครงการ รวมทั้งใช้เจลล้างมือที่ทางโครงการได้จัดไว้บริการสำหรับลูกค้ารวมทั้งพนักงานด้วยเช่นกัน