ประวัติทีมบริหารมืออาชีพ

จิระศักดิ์ พันธุ์สายเชื้อ klang casa
จิระศักดิ์ พันธ์สายเชื้อ

ประธานกรรมการ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
– ประธานกรรมการ บจก.นิสสันสุรินทร์ และนครราชสีมา
ประธานกรรมการ บจก.เอกสหกรุ๊ป
– ประธานกรรมการ บจก.สยาม เจเอส ธุรกิจ
– ประธานกรรมการ บจก.อนันดา พร็อพเพอร์ตี้
– ประธานกรรมการ บจก.มาสด้า เอกสหกรุ๊ป นครราชสีมา และ บุรีรัมย์
– ประธานกรรมการ บจก. แกรนด์ เรสซิเดนท์

ไพจิตร มานะศิลป์

กรรมการผู้จัดการ

– B.I.D Industrial Design จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– Interior Design Tokyo Designer University
ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
– Assistant Managing Director บริษัท คลังพลาซ่า จำกัด
– Merchandise Director บริษัท เมก้าเชฟ(ประเทศไทย) จำกัด
– รองประธาน หอการค้า จังหวัดนครราชสีมา
– ประธานนักธุรกิจรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา 
– กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สุดที่รัก พันธ์สายเชื้อ คลังคาซ่า
สุดที่รัก พันธ์สายเชื้อ
รองกรรมการผู้จัดการ

B.B.A. University of Southern California
ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
– กรรมการผู้จัดการ บจก.เอกสหกรุ๊ป
– กรรมการผู้จัดการ บจก.มาสด้า เอกสหกรุ๊ป
– กรรมการ บจก.นิสสัน เอกสหกรุ๊ป
– กรรมการ บจก.สยาม เจ.เอส. ธุรกิจ
– รองประธานหอการค้า จังหวัดนครราชสีมา
– กรรมการหอการค้า

ภิญญา พันธ์สายเชื้อ
ภิญญา พันธ์สายเชื้อ
กรรมการบริหาร

B.B.A. University of Southern California
ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
– รองกรรมการผู้จัดการ บจก.เอกสหกรุ๊ป
– รองกรรมการผู้จัดการ บจก.มาสด้า เอกสหกรุ๊ป
– กรรมการ บจก.เวิร์ลคริสตัล
– กรรมการ บจก.สยาม เจ.เอส. ธุรกิจ

วีระพล จงเจริญใจ
วีรพล จงเจริญใจ

กรรมการบริหาร / สถาปนิก

B.Arch. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. in Real Estate Development Columbia University New York U.S.A
ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
– กรรมการ บจก.ใต้ฟ้าอิเลคทรอนิค
– กรรมการจัดการสำนักงานสถาปนิกโคออดิเนท อาคิเทค
– ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้โกลเบิลอะเคเดมี
– กรรมการ บจก.คูณเก้ากรุ๊ป
– กรรมการ บจก.ดีแอล แลนด์
– กรรมการ บจก.เจ.เอส. ลีสซิ่ง
– อุปนายก สมาคมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดนครราชสีมา